Co zawiera cena podana w katalogu?

Szczegółowy zakres świadczeń podany jest przy każdej ofercie pod tabelką cenową lub w opisie oferty.

 

Jak otrzymam umowę, jeśli dokonuję rezerwacji przez Internet?

W momencie dokonania rezerwacji przez Internet, po potwierdzeniu przez Biuro Podróży Natura Tour, umowa jest  wysyłana na podany przez Państwa adres email.

 

Gdzie mogę znaleźć rachunek bankowy do wpłaty?

Rachunek bankowy znajduje się na stronie Natury Tour w zakładce ,,Kontakty’’. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko wraz z numerem rezerwacji.

 

Czy mogę dostać fakturę VAT za zakup imprezy turystycznej?

Tak, po wpłaceniu kwoty zarówno gotówką jak i przelewem Organizator wystawia fakturę VAT.

 

Ilu opiekunów sprawuje opiekę na obozach młodzieżowych?

Przez cały okres trwania obozu zapewniamy 1 opiekuna na każdych 15 niepełnoletnich uczestników. Dodatkowo opiekę nad młodzieżą sprawuje kierownik obozu.

 

Jak mogę dokonać rezerwacji?

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta i wybrali już Państwo odpowiednią dla siebie imprezę, rezerwacji można dokonać w trojaki sposób:

- przez naszą stronę internetową www.naturatour.pl,

- telefonicznie pod nr linii rezerwacyjnej 801 000 527,

- osobiście w biurze (na stronie internetowej w zakładce “Kontakt” znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszych poszczególnych biur w Polsce, dni i godziny otwarcia) 

 

Czy w czasie trwania imprezy turystycznej jestem ubezpieczony?

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych każdy klient biura turystycznego biorący udział w imprezie turystycznej organizowanej musi posiadać ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie to jest zawsze w cenie  podstawowej. Ubezpieczenie trwa od momentu zameldowania w ośrodku do czasu wymeldowania i obejmuje koszty następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z aktualną polisą.

 

W jakim czasie należy zapłacić za wycieczkę?

Klient zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w Zgłoszeniu-umowie w biurze Organizatora na rachunek bankowy Organizatora podany wraz z Zgłoszeniem-umową w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku wpłat na rachunek bankowy Organizatora za datę wpływu uznaje się datę uznania rachunku Organizatora.

Jeżeli rezerwacja dokonywana jest w czasie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, wymagana jest pełna wpłata ceny za rezerwację.

Przy zgłaszaniu rezerwacji na 30 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient powinien uiścić zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy. Pozostałą część ceny należy uiścić w podanym przez Organizatora terminie.

Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta (odstąpienie od umowy) na warunkach rezygnacji z imprezy.

 

W jaki sposób można zarezerwować wycieczki fakultatywne?

Na wycieczki fakultatywne zapisują się Państwo na spotkaniu organizacyjnym w Ośrodku. Płatność za wycieczki możliwa jest wyłącznie na miejscu wypoczynku.

 

Gdzie można złożyć reklamację, za wczasy, z których nie jestem zadowolony?

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Klient może złożyć reklamację. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej niezwłocznie u wykonawcy usługi oraz u Organizatora. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu 1, Klient może złożyć Organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia.  Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację oraz żądanie Uczestnika. Organizator gwarantuje Klientom, których reklamacje zostaną uznane za uzasadnione:

- prawo bonifikaty przy zakupie kolejnych imprez organizowanych przez Organizatora, bądź,

- obniżenia ceny imprezy proporcjonalnie do wyrządzonej Klientowi szkody, bądź                             

- świadczenia alternatywne.

 

W jaki sposób mogę dokonać zmiany lub anulować rezerwację?

W celu zmiany lub anulacji rezerwacji wystarczy skontaktować się z placówką, w której rezerwacja została dokonana.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz na kontakt@naturatour.pl